Catalana Occident és un dels grups asseguradors més grans de l’estat. Compta amb una àmplia experiència des de 1864. Està format per vàries empreses, la majoria dedicades directament o indirecta al negoci assegurador. Recolza en un sòlid valor borsari i està present a més de 40 països. Ofereix assegurances d’Automòbils, Comunitats, Embarcacions, Responsabilitat Civil, Llar, Lloguer, Animals de companyia, Contingències, Salut, Vida, Decessos, Accidents, Persones grans (assegurança de teleassistència i assegurança d’hipoteca inversa vitalícia), Protecció jurídica, Vida estalvi, Fons d’inversió i Plans de pensions. Per a empreses, ofereix assegurances d’Automòbils, Comerços, Oficines, Pime, Empresa i Indústria, Transports, Edificació, Responsabilitat Civil. Distribueix els seus productes a través de venda directa, una xarxa d’agents i corredors i Internet. A l’hora de definir la seva filosofia empresarial, el grup posa l’accent en la seva solvència històrica i contrastada, a més d’una gestió coherent i rendible. L’empresa basa la seva activitat en el sector de les assegurances en el sentit més ampli, ja que contempla tots els rams i productes a través d’una nombrosa xarxa d’agents professionals.
The biggest bookie William Hill United Kingdom link.
Pàgina web de fabroker.eu, Corredoria d'Assegurances, SA. Avís Legal   -  Política de Privacitat

rfew

efrwwrc we