Política de Privacitat


 

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que és de la seva  propietat de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) amb CIF A43238435 amb domicili a C/ HIGINI ANGLÈS 10 1º 2ª IZQ., 43001 TARRAGONA (TARRAGONA) i adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. :
- el domini web https://www.fabroker.eu/index.php/es/  
- els perfils i página en les seguents xarxes socials:

 • Facebook: https://www.facebook.com/fabroker.eu
 • Instagram: https://www.instagram.com/fabroker.eu/
 • Twitter: https://twitter.com/fabroker
 • Linkedin: https://www.linkedin.com/company/fabroker-eu/

 
Que FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) esta inscrita en el Registre Mercantil  de Tarragona, Full T-437 al Tom 1510 Foli 16

FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) o pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet o presencia online en les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts en la llei, FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus medis online.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet i xarxes socials  de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)   estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d'Internet o xarxes socials  de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)   poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)   o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)  .

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari
Les actuacions que realitzi FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) podran tindrà caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.
La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència  en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.  
Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:
Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms
Isntagram : https://help.instagram.com/
Twitter: https://twitter.com/es/tos
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades en els medis online siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)amb CIF B55698211, amb domicili a C/ Higini Anglès 10 1º 2ª Izq., 43001 TARRAGONA (TARRAGONA):
-Si aquestes dades son facilitades en els formulari  de contacte,  aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins
- si son tractades al formulari de sol·licitud de pressupostos: Aquestes dades seran incorporades al fitxer de Gestió responsabilitat de l’empresa amb la finalitat de gestionar la seva petició i fer-li arribar el formulari. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.
- si son tractades al formulari de contractació de pòlissa: Aquestes dades seran incorporades al fitxer de Gestió responsabilitat de l’empresa amb la finalitat de gestionar la seva petició i fer-li arribar el formulari. Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui l’interès legítim que va permetre el seu tractament.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat,  si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació al respecte del tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 •  Supressió:  L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament. les dades s'han tractat il·lícitament,   s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • la limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, , si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 • No ser objecte de decisions individuals automatitzades:  
  L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament,

 Aquestes peticions caldrà que es faci en C/ Higini Anglès 10 1º 2ª Izq., 43001 TARRAGONA (TARRAGONA) o en  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER). Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, de la seva presencia en xarxes socials, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.
Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)   per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.
Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)   l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)  
FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER) no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. FABROKER, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.A. (FABROKER)   posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.The biggest bookie William Hill United Kingdom link.
Pàgina web de fabroker.eu, Corredoria d'Assegurances, SA. Avís Legal   -  Política de Privacitat

rfew

efrwwrc we